O projektu

Mednarodni projekt Differentiation of instruction for teacher professional Development and students” Success (DiDeSu) (Diferenciacija pouka za profesionalni razvoj učiteljev in učno uspešnost učencev) se v okviru projektov Erasmus+ izvaja v 4 evropskih državah, in sicer na Cipru, v Španiji, Romuniji in Sloveniji. Projekt traja dve leti, s pričetkom 1. 9. 2015.

Projekt je namenjen učiteljem in drugim strokovnim delavcem na šoli, ki poučujejo skupine učencev. Namen sodelovanja učiteljev v projektu je pridobivanje znanja in spoznavanje načinov ter primerov dobrih praks pri diferenciaciji pouka v razredu. V okviru projekta bodo učitelji deležni dveh izobraževanj, in sicer prvega na temo diferenciacije pouka (priprava in načrtovanje diferenciranega pouka) in drugega na temo opazovanja in evalvacije diferenciranega pouka. Poleg tega bodo učiteljem v času poteka projekta za svetovanje, pomoč in diskusijo na voljo strokovnjaki s Pedagoškega inštituta ter ostalih partnerskih institucij, ki sodelujejo v projektu. Prav tako bodo imeli učitelji vključeni v projekt tudi dostop do primerov priprav, aktivnosti in drugih gradiv na temo diferenciacije, ki bodo nastala v okviru projekta v ostalih sodelujočih državah.